Maszt typu MTO jest urządzeniem przeznaczonym do precyzyjnego oświetlania miejsc
prowadzonych akcji ratowniczych.

Jego zaawansowana technologicznie konstrukcja jest niezawodna, sprawdzona i potwierdzona w działaniu w europejskiej strefie klimatycznej. Wysięgnik MTO to aluminiowe segmenty rurowe, utwardzone i zabezpieczone przed działaniem czynników i warunków atmosferycznych poprzez obróbkę elektrochemiczną. Panel oświetleniowy to zespół lamp halogenowych lub ledowych ,
dowolnie skonfigurowanych, zgodnie z oczekiwaniami i wymogami użytkownika. Maszty MTO produkowane są w różnych wersjach i dzielą się ze względu na:

- długość całkowita / długość montażową,
- sposób zasilania elektrycznego,
- sposób zasilania pneumatycznego,
- montaż zewnętrzny / wewnętrzny,
- rodzaj lamp / wartość świetlna,
- sposób sterowania,
- inne konfigurację.

STEROWANIE

MANUALNE

Maszt działa na zasadzie siłownika pneumatycznego , podnoszony jest przy pomocy sprężonego powietrza pobranego z instalacji pokładowej samochodu ratowniczego.

W samochodach typu lekkiego sprężone powietrze dostarczane jest z kompresora , butli ze sprężonym powietrzem lub ręcznej pompki. Wysuwany jest pneumatycznie , sterowanie w płaszczyźnie pionowej i poziomej odbywa się przy pomocy pokrętła-blokady.

Sterowanie masztem : podnoszenie oraz funkcje powrotne , odbywają się z poziomu roboczego, natomiast pochył lamp oraz obrót ustawiany jest oddzielnie z poziomu górnego pokładu samochodu ratowniczego.

Konstrukcja sterowania elektrycznego (podnoszenie masztu , zapalanie lamp) działa na zasadzie przewodowej instalacji elektrycznej bez zastosowania urządzeń elektronicznych. Tego typu sterowanie oraz jego zabezpieczenie nie powoduje zakłóceń radiowych, elektro-magnetycznych, przepięciowych itp. w innych urządzeniach technicznych wyposażenia samochodu ratowniczego.