DROGĄ PRZEWODOWĄ I BEZPRZEWODOWĄ 

Sterowanie masztem : podnoszenie , obroty , pochyły oraz funkcje powrotne odbywa się z poziomu roboczego w dwóch możliwościach, przewodowo - przy pomocy pilota połączonego ze skrzynką elektryczną przewodem spiralnym jak i bezprzewodowo - drogą radiową. Łączność bezprzewodowa (radiowa) z masztem jest możliwa w zasięgu do 100 m.

Konstrukcja sterowania elektrycznego działa na zasadzie przewodowej instalacji elektrycznej z zastosowaniem urządzeń elektronicznych. Tego typu sterowanie oraz jego zabezpieczenie nie powoduje zakłóceń radiowych, elektro-magnetycznych, przepięciowych itp. w innych urządzeniach technicznych wyposażenia samochodu ratowniczego.