MANUALNE 

Maszt działa na zasadzie siłownika pneumatycznego , podnoszony jest przy pomocy sprężonego powietrza pobranego z instalacji pokładowej samochodu ratowniczego.

W samochodach typu lekkiego sprężone powietrze dostarczane jest z kompresora , butli ze sprężonym powietrzem lub ręcznej pompki. Wysuwany jest pneumatycznie , sterowanie w płaszczyźnie pionowej i poziomej odbywa się przy pomocy pokrętła-blokady.

Sterowanie masztem : podnoszenie oraz funkcje powrotne , odbywają się z poziomu roboczego, natomiast pochył lamp oraz obrót ustawiany jest oddzielnie z poziomu górnego pokładu samochodu ratowniczego.

Konstrukcja sterowania elektrycznego (podnoszenie masztu , zapalanie lamp) działa na zasadzie przewodowej instalacji elektrycznej bez zastosowania urządzeń elektronicznych. Tego typu sterowanie oraz jego zabezpieczenie nie powoduje zakłóceń radiowych, elektro-magnetycznych, przepięciowych itp. w innych urządzeniach technicznych wyposażenia samochodu ratowniczego.